Privacy statement

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?
Bij de aanvraag en acceptatie van een verzekering en eventueel nadien worden door ons (persoons)gegevens gevraagd en verwerkt. Deze verwerking is nodig voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van relaties. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen. Wij verwerken ook persoonsgegevens voor gerichte marketingactiviteiten en voor het doen van gerichte aanbiedingen.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met onze klanten en hun (persoons)gegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens van klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons dan ook aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp) alsmede aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dat is een nadere uitwerking van de Wbp speciaal voor de financiële sector. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de melding bekijken in het openbare register op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens dat wil zeggen dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Tevens heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht van verzet, dat wil zeggen dat bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen. Een verzoek tot inzage of correctie of verzet kunt u doen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde formulieren. U ontvangt dan binnen vier weken een antwoord op uw verzoek.