Klachtenprocedure

Waarom deze klachtenprocedure?
Wij waarderen onze relatie met u zeer. Daarom vinden wij het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wanneer u ons dit laat weten, kunnen wij proberen dit op te lossen en onze dienstverlening verbeteren. In deze procedure wordt beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij daarmee omgaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan kunt u een klachtenformulier invullen. Het staat u natuurlijk altijd vrij om telefonisch uw opmerkingen, klachten of vragen aan ons te stellen. Misschien heeft u al een oplossing bedacht, dan horen wij dat graag.

Hoe gaan wij met uw klacht om?
Wanneer wij uw klacht of klachtenformulier hebben ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging. Ook na uw telefonische klacht sturen we u een ontvangstbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u van ons een gemotiveerd antwoord. Uw klacht geeft ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Mocht u het niet eens zijn met ons standpunt, dan heeft u de mogelijkheid om binnen drie maanden uw klacht voor te leggen aan het Kifid in Den Haag.

Wat is Kifid?
Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Te vinden op www.kifid.nl. U kunt naar het Kifid wanneer u een consument of kleine ondernemer bent en uw klacht niet opgelost is, zoals u had gehoopt. Just2BeSure is aangesloten bij het Kifid. De uitspraak van Kifid is voor ons bindend en dat betekent dat wij ons houden aan de uitspraken die Kifid doet.