Dienstverlening

Verzekering van uw zakelijke belangen is zeker niet altijd de beste of enige oplossing en ook niet altijd mogelijk, of in ieder geval niet tegen een acceptabele prijs.

Voor veel ondernemers zijn verzekeringen een vervelende bijkomstigheid. Ze leveren niet direct iets op, ze kosten veel tijd en geld en ze bestaan uit een wirwar van bepalingen en verplichtingen die in geval van schade tot de nodige discussie en soms zelfs tot afwijzing kan leiden.

Verzekering van bepaalde risico’s is, zo niet al een wettelijke verplichting, toch vaak de beste en meest eenvoudige oplossing ter beperking van die risico’s.

Zou het niet prettig zijn als u zich zou kunnen bedienen van specifieke kennis en jarenlange ervaring op verzekeringsgebied zonder dat u zich met extra kosten geconfronteerd ziet? Met onze kennis en ervaring staan wij u graag terzijde bij:

  • Beheer van uw risico’s: Samen met u inventariseren en analyseren wij de risico’s die u als ondernemer loopt en overleggen wij met u over de te nemen maatregelen om deze risico’s te beperken of te voorkomen.
  • Beoordeling van uw verzekeringsportefeuille: Wij beoordelen de verzekeringen die u reeds heeft op inhoud, prijs en relevantie en attenderen u op eventuele tekortkomingen.
  • Beheer van uw verzekeringsportefeuille: Gedurende de looptijd van uw verzekeringen kunt u ook bij ons terecht voor wijziging van uw polissen.
  • Melding van schade: Ook kunt u voor uw schademeldingen bij ons terecht. Wij zorgen dat deze meldingen tijdig bij de juiste partij terecht komen en begeleiden u zo nodig bij het vervolg.